Tuesday, October 02, 2007

SOCJOLOGIA MUZYKI

03.X: WPROWADZENIE

CZĘŚC I: MUZYKA czyli FORMA MUZYCZNA (OD FORMALIZMU DO EKSPRESJONIZMU)

10.X: TONALNOŚĆ I RACJONALIZACJA
- Jean-Philippe Rameau, Treatise on Harmony, Dover Publications, New York 1971, str. 3-20 oraz 59-70
- Max Weber, Rational and Social Foundations of Music, w. Katz, Dalhaus, Contemplating Music. Source Readings in the Aesthetics of Music, Pendragon Press, New York 1993, str. 30-51

17.X: UKRYTE TREŚCI RACJONALIZACJI
- Susan McClary, Sexual Politics in Classical Music, w. tejże, Feminine Endings. Music, Gender, Sexuality, University of Minnesota Press, Minnesota 1991, str. 53-79
+ Ludwig van Beethoven, Kwartet smyczkowy F-Dur
+ Georges Bizet, Carmen
+ Piotr Czajkowski, IV Symfonia

24.X: HOMOLOGIE FORM MUZYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
- Alan Lomax, Folk Song Style, American Anthropologist, New Series, 61 (6), 1959
- Lydia Goehr, Perfect Performance of Music and the Perfect Musical Performance, Formation 27 (1996)
- Paul Hinigsheim, Music and Society, w. Katz, Dalhaus, Contemplating Music. Source Readings in the Aesthetics of Music, Pendragon Press, New York 1993, str. 67-98 [dla zainteresowanych]
+ La Paquera de Jerez, Coplas de san Fermin
+ Chino Shaman, Untitled
+ Walter Taylor, Deal Rag
+ Tommy Settlers & the Blues Moaners, Big Bed Bug
+ Nugrape Twins, I got Your Ice Cold Nugrape
+ Adaneh Teka, Bob Marley
+ Adaneh Teka, Medley
+ Bix Beiderbecke, There ain't no Land like Dixieland for me
+ Ornette Coleman, Free Jazz
+ John Coltrane, My Favourite Things

CZĘŚĆ II: MUZYKA czyli ZNACZENIE I DZIAŁANIE (OD EKSPRESJONIZMU DO FORMALIZMU)

31.X: SPECYFIKA SEMANTYKI MUZYCZNEJ
- Maurice Halbwachs, Collective Memory of Musicians, w. tegoż, Collective Memory, University of Chicago Press, Chicago 1992
- Alfred Schutz, Making Music Together, w. tegoż, Collected Papers II, Nijhof, Haga 1964
- Peter L. Martin, Sounds and Society. Themes in Sociology of Music, Manchester University Press, Manchester 1995, str. 56-74

07.XI: MUZYKA JAKO GEST
- Theodor Adorno, Wprowadzenie, w. tegoż, Filozofia nowej muzyki, PIW, Warszawa 1974
+ Arnold Schonberg, Drei Klavierstucke op. 11
+ Igor Strawiński, Święto wiosny

14.XI: MUZYKA JAKO DZIAŁANIE SPOŁECZNE
- Howard Becker, Art as a Collective Action, American Sociological Review, 36 (9), 1974, str. 767-776
- Derek Bailey, Improvisation. Its Nature and Practice in Music, Moorland Publications, Ashbourne 1980, str. ix-xii, 12-18, 83-85
+ Earl Brown, 25 Pages [for 12 Pianos]
+ Earl Brown, 25 Pages [for 25 Pianos]
+ Christian Wolff, For 1, 2 or 3 People I-III
+ Derek Bailey / Pat Thomas / Steve Noble, Dedicated to those who do US a favor

CZĘŚĆ III: MUZYKA czyli FAKT SPOŁECZNY

21.XI: MUZYKA I INDUSTRIALIZACJA
- R. Murray Schafer, Muzyka środowiska, Res Facta 9, 1982
- Luigi Russolo, The Art of Noises, w. Cox, Warner, Audio Culture. Readings in Modern Music, Continuum, New York 2004 lub tutaj: http://www.ubu.com/papers/russolo.html
+ Luigi Russolo, Risveglia di una Citta

05.XII: MUZYKA I TECHNOLOGIE FONOGRAFICZNE
- Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w. tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996
- Laszlo Moholy-Nagy, Production-Reproduction. Potentialities of the Phonograph Record, w. Audio Culture...
- Ron Rice, A Brief History of Anti-Recording and Conceptual Records,
www.ubu.com
- Shuhei Hosokawa, Walkman Effect, Popular Music 4, 1984
- Theodor Adorno, Curves of the Needle, October 55, 1990
+ John Cage, Imaginary Landscape No. 4
+ Voice Crack, Infra Red

12.XII: MUZYKA I RYNEK
- Theodor Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, w. tegoż, Sztuka i sztuki, Warszawa 1990
- Jacques Attali, Repetition, w. tegoż, Noise. Politcal Economy of Music, University of Minnesota Press, London 2003, str. 87-133
- Simon Frith, Copyright and Music Business, Popular Music, 7 (1), 1988

CZĘŚĆ IV: MUZYKA czyli FUNKCJA SPOŁECZNA

19.XII: MUZYKA I WŁADZA
- Jacques Attali, Noise. Politcal Economy of Music, University of Minnesota Press, London 2003, str. 21-81
- Tia DeNora, Musical Patronage and Social Change in Beethoven's Vienna, American Journal of Sociology, 97 (2), 1991 [dla zainteresowanych]
- Norbert Elias, Mozart. Portret geniusza, WAB, Warszawa [dla zainteresowanych]

09.I: MUZYKA I CODZIENNOŚĆ
- Tia DeNora, Music as a Technology of Self, w. tejże, Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge 2000
- Simon Frith, Music and Everyday Life, w. Cultural Studies of Music, Routledge, New York 2003

CZĘŚĆ V: WSPÓŁCZESNE METODOLOGIE SOCJOLOGII MUZYKI

16.I: MUZYKA I SPOŁECZEŃSTWO: MEDIACJA
- Antoine Hennion, An Intermediary between Production and Consumption: the Producer of Popular Music, Science, Technology & Human Values, 14 (4), 1989
- Antoine Hennion, Production of Success: an Anti-Musicology of Pop Song, Popular Music 3 , 1983

23.I. MUZYKA I SPOŁECZEŃSTWO: TEORIA
- Jacques Attali, Noise. Politcal Economy of Music, University of Minnesota Press, London 2003, str. 3-21
- David Toop, Ocean of Sound, Serpent's Tail, London 1996, str. 1-23
+ Claude Debussy, Prelude a l'apres-midi d'un Faune
+ Erik Satie, Vexations
+ Brian Eno, Music for Airports
+ La Monte Young, Excerpt -31-69 c. 12-17-33-12-24-33 PM, NYC

MUZYKA

http://rapidshare.com/files/68803942/BEETHOVEN_string_quartet_F_major.rar.html

http://rapidshare.com/files/69260191/BIZET_carmen.rar.html

http://rapidshare.com/files/69408138/BIZET_carmen2.rar2?killcode=11541907253851614389

http://rapidshare.com/files/69428708/BIZET_carmen.rar3?killcode=18362844254852895219

http://rapidshare.com/files/69393340/BROWN_ENO_SCHONBERG.rar?killcode=15781639758171695319

http://rapidshare.com/files/69450974/STRAWINSKIVOICE_CRACK_WOLFF_.rar?killcode=95840681426548491

http://rapidshare.com/files/69729850/socjologia_muzyki.rar?killcode=17182556605205024158

http://rapidshare.com/files/69886670/socjologia_muzyki2.rar2?killcode=5143047066566155550

1 Comments:

Blogger Monika said...

o której są zajęcia? (rozumiem, ze w środy na Karowej)

2:00 PM  

Post a Comment

<< Home